Spring naar de inhoud

Formulieren

 • Uw Veiligheid

De veiligheid van onze jumpers is onze eerste en grootste zorg. Voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen, vragen wij dat U zich aan enkele regels houdt wanneer je bij JumpWorld komt springen.

Alle regels hangen uit in het park. Wij en alle andere springers verwachten dat u zich aan deze eenvoudige regels houdt.

De regels zijn als volgt :

 • Vrijwaringsformulier

 Indien je ouder bent dan 16 dan mag je het formulier zelf ondertekenen. Indien je jonger bent dan 16 vragen we dat iemand ouder dan 18 je de toelating geeft om JumpWorld te komen springen en het formulier ondertekent. Het hoeft niet een van je ouders of voogd te zijn maar de persoon die toelating geeft moet de toestemming hebben van de ouder of voogd.

Het gebruik van Jumpworld Waregem brengt risico’s met zich mee die simpelweg niet kunnen worden uitgesloten zonder afbreuk te doen aan de activiteit. Door het tekenen van deze overeenkomst, geef je aan dat je je ervan bewust bent dat de aanwezige activiteiten (springen in een trampoline park, trampoline basketbal op de jumpground, fitnesslessen en/of andere sportieve activiteiten in Jumpworld) blessures kunnen veroorzaken.

Klik hier om het vrijwaringsformulier af te drukken

Aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier Jumpworld

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat u het ondertekent!

 • Ik, ondergetekende, ben tenminste 18 jaar oud en zal de toelating geven aan personen onder de 16 jaar om deel te nemen aan de intensieve en fysiek zware trampoline gerelateerde activiteiten (verder: de ‘activiteiten’ genoemd) aangeboden door JumpWorld.
 • Ik verklaar dat indien ik het ouderlijk gezag niet heb, toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.
 • Ik verklaar hierbij dat ik in een goede fysieke conditie ben voor het deelnemen aan de activiteiten en dat ik geen medische aandoening heb die mij kan beletten tot veilige deelname.
 • Iedereen wordt geacht zelf over zijn/haar eigendommen te waken. JumpWorld is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
 • Ik verklaar onderstaande top 5 jumpregels te hebben gelezen, gezien en begrepen. De overige jumpregels kunt u vinden bij het betreden van het trampolinepark Jumpworld te Waregem.
  • Meervoudige salto’s zijn verboden
  • Met 2 personen op 1 trampoline springen is verboden
  • Springen onder invloed van alcohol of drugs is verboden
  • Rennen in Jumpworld in verboden
  • Putten graven in de foamput is verboden

Bij deze verklaar ik als deelnemer/ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger dat ik kennis heb genomen van het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier van JumpWorld en verklaar ik zelf verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van mezelf en volgende Jumper(s) vermeldt op de achterzijde.

Klik hier om het vrijwaringsformulier af te drukken.