Spring naar de inhoud

Privacy

Privacy Statement

Privacy Statement voor Jumpworld, eigenaar van Jumpworld met adres op Bergstraat 41 8790 Waregem engekend onder ondernemingsnummer 733540625

Jumpworld leeft de GDPR na, de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens. Wat dat voor jou betekent, lees je hieronder.

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van gebruikers van Jumpworld is een belangrijke taak voor ons. Daarombeschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Jumpworld heeft uw persoonlijke gegevens nodig als uw naam, adres, e-mailadres en overige noodzakelijkegegevens om een app voor u te maken of een aanverwante dienst voor u uit te kunnen voeren. Door deinformatie en de diensten op Jumpworld te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en devoorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Jumpworld, kunt u onsbenaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@jumpworld.be.

Monitoren gedrag bezoeker

Jumpworld maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website/app bezoekt, hoedeze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke maniervan werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van degebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het typebrowser en de bezochte pagina’s. Jumpworld respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagter zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jumpworld zaluw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellendie zijn betrokken bij het uitvoeren van uw order tot het maken van een applicatie en aanverwante producten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevenste respecteren.

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uwbrowser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van eenandere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet doorJumpworld te beïnvloeden.

Camerabewaking

Jumpworld maakt gebruik van camerabewaking dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

  • Misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • Overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • De orde te handhaven

Daarnaast wordt er nog apart gefilmd of gefotografeerd. Dit wordt vervolgens gebruikt voor op sociale media.

Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aandeze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Jumpworld kan geen invloeduitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallenbuiten het bereik van de privacy policy van Jumpworld. Indien u nog vragen mocht hebben over de PrivacyPolicy van Jumpworld, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeftover uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, danvindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.